Hangi sanat dalı olursa olsun, kişilerin yapmış olduğu her türlü çalışma belirli bir oluşumun sanatsal bir dille anlatılması olarak yorumlanabilir. Sanatın keşfettiği dil kimi zaman görsel, kimi zaman duyusal organlar ile ulaşılabilir. Grafik tasarımda görsel sanatın başka türlü yorumlanması anlamına da gelebilir. Grafik tasarımda yaratıcılık kişinin sadece kendi düşüncesi ve konuya olan derin bakış açısından yola çıkarak oluşturduğu disiplin bir çalışmanın eseri olarak görülebilir. Hazırlanan tasarımın sadece kendi beğenisi değil, aynı zamanda toplumunda benimseyerek estetik çizgiler oluşturması başarılı bir grafik tasarımını ortaya koyacaktır.

Tasarım hazırlayacak kişi yani tasarımcı öncelikle hazırlanacak olan materyalin değişik şekillerinden oluşan unsurlarını ve farklı şekilde birleştirilmiş verilerini bir araya toplar. Bunlar arasında bir seçicilik yaparak olayı bitirmemelidir.Tasarımda yaratıcılık kişinin kendi ortaya koyduğu sanatsal bakış açısını sunacağı nesneye yansıtma ile ortaya çıkacaktır. Her tasarımcı için ilk başlangıç nasıl boş bir beyaz sayfa ise tasarımı hazırlayarak ortaya koyacak sanatçı içinde bu aynıdır. Farklılık beyaz sayfanın tasarımcı gözünde nasıl bir şekil oluşturduğudur. Bu boş sayfanın tasarımı hazırlayan tarafından şekillendirilmesi ve ortaya çıkacak olan grafiğin tamamen özgün ve kendi sezgilerini yansıtan bir şekilde hazırlanmış olmasından dolayıdır.

Grafik tasarımlarında yaratıcılık iki kısımda ele alınabilir. Geliştirilebilir tasarımcılık ve buluşlara göre yapılan tasarımcılık diye iki kısımda inceleyebiliriz. Sanatçı kişiliğini hangi yönde kullanırsa kullansın, asla hazırlanan muhteşem tasarımlar zeka düzeyi ile sınırlandırılmaz ve şartlandırılmaz. Çünkü her iki yöntemle bulunan yeni tasarımda sanatçının kendi görüşü ve sezgileri ile hazırlanmış özel grafikler olarak adlandırılmalıdır. Sistematik bir çalışmada yine tasarımcılar için ilerleme yöntemlerinden birisi olarak bilinir. Bunlar için kişinin not alması, ilham alınacak bir kaynak oluşturması, insanların tasarım ile alakalı farklı görüşlerini gözlemleme gibi farklı süreçlerin işlenmesidir. Bu disiplinli çalışma neticesinde kişinin grafik hazırlarken yapacağı tasarımların kendi bünyesinde farklılaştırması olarak da yorumlanacaktır.

4156 Okunma

Yorum Ekle