Teknolojinin gelişim göstermesi ile birlikte artık insanlar ve bilgisayarlar arasında yapılan iki yönlü iletişim tasarımları gibi farklı konuların akademik olarak ele alınması ile başlamıştır. İlk olarak 1945 yılında Vannevar Bush tarafından araştırılarak makaleye dökülen bu araştırma sonuçları ilerleyen yıllarda kendini ön plana çıkartarak devam etmiştir.

Etkileşim tasarımı nedir?

İlk zamanlarda yapılan araştırmalar ile birlikte etkileşim tasarımı hakkındaki kriterler bilim adamlarının veya araştırması yapılan bilim konularının ne şekilde insanlarla paylaşılacağı, teknolojik gelişmeler kullanılarak bunları insanlara iletmenin yolları ve yöntemlerini anlatan bir senaryo olarak hazırlanmıştı. Fakat gelişen ve hızla büyüme sağlayan internet sayesinde artık günümüzde yapılacak olan paylaşımların bilgisayarlar ve insanlar arasındaki Etkileşim tasarımını net olarak gözler önüne sermektedir.

İlk hazırlanan verilerde insanların belirli alanlardaki verilerini saklayabilen, diğer kişilere ulaştırabilen, gelişmiş yöntemlerle bilgisayardaki verilerin insanlar ile nasıl paylaşılacağı yönündedir. Artık günümüzde ise bu etkileşim birçok insanın bildiği gibi sosyal ağlar ile yapılmakta ve insanlar ile bilgisayarlar arasındaki etkileşim tasarımı konusu hakim olmaktadır. Bireylerin günlük hayatında ihtiyaç duydukları ürünlerin bir şekilde onlara teknolojik bir ilişkilendirme ile sunulması da yine bu konu içinde incelenebilecektir.

Etkileşim tasarımı günümüzde nasıl yapılır?

Geçmiş zaman içinde bu etkileşim insanlara radyo ve televizyon kanalı ile yapılmakla birlikte başlangıç olarak kabul edilebilir. Artık günümüzde internetin akıllı telefonlar ile hayatımıza girmesi, sosyal ağların artık yaşam içinde hızla yer alması büyük bir değişime yol açmıştır. Televizyon ve radyo etkileşimleri devam etse dahi, biliniyor ki artık bir bilgisayar sayesinde yapılan tüm etkileşimler insanlar üzerinde daha farklı ve etkili bir yön ihtiva ettiği kesindir.

Bu sebeple kişilerin ilgisini odak bir noktaya çekecek tasarımlar veya ürünlerin tanıtımı gibi birçok hızlı etkileşim için çalışmalar yapılmaktadır. Belirli gruplar ile insanları belli bir amaç ile bir araya toplamak, belirli paylaşımlar ile onların bu alandaki etkileşimlerini oluşturmak yine güncel teknolojinin faydalı, maksadı belli, zarif ve kişilere hitap eden bir durumda sunulması önemlidir.

İnsanlara ulaşmak için hazırlanacak etkileşim tasarımlarında görsellik, odak kelime ilgi çeken ürünler ve disiplinli bir çalışma esas sayılabilecek çalışma yöntemleridir. Etkileşim tasarımı için kullanıcıları elde tutabilmek, ürün ve tanıtılacak sistemlerin insanlara ulaştırılmasını sağlamak disiplinli çalışmanın ürünü olduğunu kesinlikle unutmayın.

48013 Okunma

Yorum Ekle